close
دانلود آهنگ جدید
-->
تماس با مشاوران کاوش

 

تماس: 66099733-021

حامیان

رویداد استارت آپ تهران

خانه / عناوین سایت

به دنبال خواسته هاي شما

حامیان

بهاستحضارميرسانددر راستاي توسعه فرهنگ اشتغال ز‌ايي دانش‌بنيان و حمايتازكسبوكارهايمبتنيبرايدههاينو،

برگزارييكرويداداستارتآپدر بهمن ماهسال1397دردستوركارشركت شهرک های صنعتی استان تهران قرار

گرفتهاست .  

از آن مجموعه محترم درخواست می شود تا با پیوستن به جمع حامیان این رویداد از مزایای ذیل بهره مند گردید:

- آشنایی با شرکت کنندگان در این رویداد و جذب نیروهای انسانی موردنیاز آن مجموعه از بین شرکت کنندگان در رویداد که همگی از افراد خلاق و نوآور منتخب می باشند.

- حضور مدیران ارشد بخش های مختلف دولتی و غیردولتی در این رویداد و معرفی شرکت به آنها

- فرصتــی جهت نصب استند هــای تبلیغــاتی در مکانهــای در نظــر گرفته شده

-معرفی حامی از طریق نمایش لوگو یا نام شرکت در تمامی بروشورها، پوستر ها، بنرها، نشریات و وب سایت و

- فرصت سخنرانی جهت شناساندن بیشتر شرکت و فعالیت های آن

- نام بردن از حامیان مالی در طول رویداد

- اهدای لوح تقدیر از طرف ریاست رویداد به نماینده سازمان حامی و معرفی سازمان حامی توسط مجری رویداد در فواصل برگزاری

- امکان قراردادن کاتالوگ و بروشورهای تبلیغاتی سازمان حامی در بسته های اهدایی رویداد 

- مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل یا نماینده سازمان حامی و انتشار آن در وب سایت رویداد 

بر اين اساس شركت مشاوران كاوش به عنوان مجري طرف قرارداد اين برنامه، از شما درخواست می نماید تا با حضور

در این رویداد ما را یاری نمایید.مساعدت و همكاري حضرتعالي موجب مزيد امتنان مي باشد.

Image